Niets wordt nog zoals vroeger

Supermarché des années 60

Tijdens de decennia onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog vinden ingrijpende veranderingen plaats. Het geloof in de vooruitgang is grenzeloos. De spectaculaire technische en wetenschappelijke vooruitgang en de economische bloei effenen geleidelijk het pad voor de consumptiemaatschappij.

Deze dynamiek brengt een ware wedergeboorte van de moderne architectuur op gang. De innovaties van de architecten uit het interbellum, die tot dan tot de kring van de avant-garde beperkt zijn gebleven, brengen een gedaantewisseling van de stad teweeg.

Opening van de Delhaize-supermarkt aan de Eskadronstraat in Etterbeek, 29 september 1960 (Delhaize Groep Archief).