Tussen utopie en conformisme


In het decennium onmiddellijk na de oorlog verviel de architectuur in een herhaling van de oude stijlen. De moderne architectuur bleef een randverschijnsel. De pioniers moesten een onuitputtelijke verbeelding tentoonspreiden om het heersende conformisme en de afkeuring van de publieke opinie te bestrijden.

Aan het einde van het decennium doet zich een ommekeer voor en wordt de moderniteit alomtegenwoordig. Het beeld van de Amerikaanse stad wint terrein en brengt een ware bouwwoede op gang. Uiteindelijk begint ook de moderne architectuur makkelijke successen te boeken en vervalt ze zelf in een zeker conformisme.

De Kruidtuinlaan, die tot snelweg werd omgevormd kort voor Expo 58. In het midden, het oudste kantoorgebouw in Amerikaanse stijl van Brussel, Koningsstraat 151-153, St-Joost, architect H. Van Kuyck, 1956-1957 (oude prentkaart).