Organische poëzie

De organische stroming verwerpt het strikte kader van de rechte hoek en werkt met muren die in brede rondingen uitmonden of in stompe hoeken aan elkaar zijn gekoppeld. Deze niet-rechtlijnige wanden leiden van de ene ruimte naar de andere en scheppen gevarieerde interieurlandschappen.

Dankzij de vrije positionering van de volumes passen de gebouwen harmonieus in het landschap. Er worden nieuwe structuren bedacht: geïnspireerd op primitieve vormen zoals de tent of vormen uit de natuur zoals de schelp.


De architect Jacques Dupuis is een van de talentrijkste vertegenwoordigers van de organische stroming in België.

Zoals de architect schrijft, schuilt het belang van deze vrij bescheiden woning in de opeenvolging van verschillende ruimten die uitnodigen tot een traag en weldoordacht voortschrijden, een regelmatige en diepe ademhaling, een precieze bewustwording van de gevoelswaarde van het huis, als schuilplaats en als universum dat de geestelijke vermogens prikkelt (Architecture, nr. 39-40, 1961).

De hoge driehoekige dakpanelen geven deze kerk de bevreemdende aanblik van een reusachtige tent, een vorm beladen met een grote symbolische rijkdom. Binnenin doen de schuine zijden van het plafond denken aan een gigantisch boek dat boven de kerkgemeenschap geopend is.