Vijftig jaar later...

Terwijl men zich nu pas bewust begint te worden van de kwaliteit van de naoorlogse architectuur, zijn tal van belangrijke bouwwerken al verdwenen. Andere zijn zo ingrijpend gerenoveerd dat niets van hun oorspronkelijke eigenheid overblijft.Het beroemde Foncolin-kantoorgebouw, het eerste gebouw met zichtbaar geraamte, werd in 2001 gesloopt.

De benedenverdieping van dit oude hotel met benzinestation is nu ommuurd, terwijl zijn gevel met panelen van blauw en grijs glasal er verlept uitziet, bij gebrek aan onderhoud. Van zijn vroegere vrolijke karakter valt nog weinig te bespeuren.

Uit onverschilligheid worden de renovaties vaak onoordeelkundig uitgevoerd. Het schrijnwerk met fijne profielen en de gekleurde sandwichpanelen worden vervangen door banale modellen in PVC.