De geboorte van de consumptiemaatschappij

Aan het eind van de jaren 1950 begint de levensstandaard te stijgen en genieten steeds meer mensen materiële welvaart. De gezinnen kopen hun eerste elektrische huishoudapparaten en hun eerste televisietoestellen. De vijfdaagse werkweek wordt veralgemeend, waardoor toerisme en vrijetijdsbesteding zich kunnen ontwikkelen. De logica van de consumptie, die beetje bij beetje de logica van de spaarzaamheid verdringt, verwerft definitief haar plaats tijdens de Golden Sixties.